Ilustraciones para el cuento Amics i monstres de Francesc Gisbert.
Publicado por Tàndem Edicions.

Illustrations for the children's book Amics i monstres, written by Francesc Gisbert.
Published by Tàndem Edicions.